O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński powstało na początku 1998 roku.
W 2013 w wyniku rozwoju działalności i wymagań rynku zarejestrowano spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą PUI NADZORY spółka z o.o

Obecnie funkcjonują równolegle dwa podmioty uzupełniając nawzajem swoją ofertę rynkową w zakresie działalności obejmującej usługi inżynierskie w zakresie pełnienia funkcji:
  - Kompleksowego nadzoru inwestorskiego
  - Inżyniera Kontraktu
  - Inżyniera Projektu,
  - Inspektora Nadzoru,
  - Inwestora Zastępczego

nad robotami drogowymi, mostowymi i ogólnobudowlanymi,  finansowanymi ze środków Budżetowych, inwestorów prywatnych jak i funduszy Unii Europejskiej.

Oferta skierowana jest zarówno do instytucji budżetowych jak i inwestorów prywatnych.