Kompleksowy
Nadzór Inwestorski

Budownictwo
ogólne

Prowadzimy nadzory nad budową hal przemysłowych, obiektów sportowych, budownictwem mieszkaniowym oraz rewitalizacją budynków.

Drogi
i mosty

Nadzorujemy budowy obiektów mostowych, wiaduktów, obwodnic, dróg oraz robót drogowych.

Zabytki
i rewitalizacje

Pełnimy dozór nad rewitalizacją zabytków. Jesteśmy dumni, że możemy przyczynić się do ocalenia tych obiektów dla przyszłych pokoleń.

System poboru
opłat Viatoll

Od 2012r. na podstawie wieloletniej umowy z firmą KAPSCH TELEMATIC SERVICES kontrolujemy budowę Elektronicznego Systemu Poboru Opłat na terenie całej Polski.

Komplekso­we Nadzory Inwestorskie - inżynier kontraktu

Sprawowany przez Inżyniera Kontraktu nadzór jest odpowiedzią na wciąż rosnące wymagania i konkretne potrzeby rynku inwestycji budowlanych. Nasz zespół specjalistów zawsze działa w imieniu inwestora, zapewniając kontrolę na wielu poziomach inwestycji jednocześnie ograniczając interwencję własnych służb inwestycyjnych jedynie do nadzorowania i zwalniania płatności w związku z wykonanymi pracami.

Ostatnie realizacje:

Budowa centrum logistycznego E OBUWIE w Nowym Kisielinie
budownictwo ogólne
2020
E OBUWIE

Budowa centrum logistycznego E OBUWIE w Nowym Kisielinie

Budowa zakładu produkcyjnego firmy LUMEL w Zielonej Górze
budownictwo ogólne
2020
LUMEL

Budowa zakładu produkcyjnego firmy LUMEL w Zielonej Górze

Budowa siedziby firmy Perceptus w Zielonej Górze
budownictwo ogólne
2020
Perceptus Zielona Góra

Budowa siedziby firmy Perceptus w Zielonej Górze

Kontakt

PUI NADZORY Sp. z o.o. Sp.k.

ul. Dekoracyjna 3 P5/2
65-722 Zielona Góra

NIP 9292031643
KRS 0000826912

Potrzebujesz nadzoru inwestorskiego?