Nasza oferta

Oferujemy usługi między innymi w zakresie planowania inżynierii, zarządzania projektami, doradztwa środowiskowego, technicznego i strategicznego oraz kompleksowego nadzoru i realizacji projektów.

Nadzór sprawowany przez Inżyniera Kontraktu pomaga Inwestorowi sprawnie i kompleksowo monitorować postęp prac budowlanych, ograniczając interwencje własnych służb inwestycyjnych jedynie do nadzorowania i zwalniania płatności w związku z wykonanymi pracami.

Inżynier Kontraktu to zespół wykwalifikowanych ekspertów, który działając w imieniu Inwestora sprawuje nadzór, jednocześnie czuwając by umowa zawarta pomiędzy Inwestorem a generalnym Wykonawcą była zrealizowana zgodnie z wymaganiami technicznymi i technologicznymi. Dba o należytą jakość dostaw i prac oraz pilnuje terminów realizacji. Kontroluje ceny, nie doprowadza do ich zmian i sprawdza rzetelność. Inżynier Kontraktu wypełnia obowiązki wymienione w umowie oraz zawsze zapewnia swoim klientom bezstronność i obiektywizm.

Podczas realizacji inwestycji zapewniamy między innymi:

Click to access the login or register cheese